Over ons

In Nederland hebben partijen te maken met verschillende voorschriften, regels en wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn het Bouwbesluit en het Arbobesluit.

Verschillende regels conflicteren en leiden met regelmaat tot onduidelijkheid. Hierdoor zijn partijen gedwongen regels en voorschriften naar eigen inzicht te interpreteren.

Duidelijkheid wordt vaak pas te laat verschaft; op het moment dat een ongeval reeds plaats heeft gevonden. Na onderzoek blijkt dan of regels en voorschriften onjuist zijn geïnterpreteerd en gehanteerd. 

In de markt is onder betrokken partijen een vraag ontstaan om duidelijkheid. 

Missie van het Instituut voor Dakveiligheid 

Stichting Instituut voor Dakveiligheid heeft als missie het verhogen en borgen van de kwaliteit van systemen, mensen, middelen en materiaal met betrekking tot veiligheid op daken. 

Het Instituut voor Dakveiligheid adviseert, controleert, faciliteert, stelt kwaliteitseisen en overlegt met belanghebbenden. Hiermee creëert het Instituut duidelijkheid.

bekijk hier het processchema

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het Instituut voor Dakveiligheid zijn: 

  • Toetsen Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie en veiligheidsontwerpen
  • Opleveringskeuringen
  • Advisering
  • Voorlichtingssessies 
  • Bemiddeling geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer   
  • Initiatiefnemer Keurmerk Valbeveiliging BRL 9935
  • Audits in het kader van Keurmerk Valbeveiliging BRL 9935

Meer informatie? Kijk bij veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar info@ivdv.nl.